Privat boende eller kommunalt?

Att bli äldre innebär tyvärr för många att behöva flytta till ett boende. Det innebär ett stort val som man måste tänka noga igenom, när man flyttar behövs hjälp med städning, försäljning av det gamla boendet och frakt/ förvaring av ens tillhörigheter. Man kan använda firmor som erbjuder förvaring och frakt till både privata och företag.

Boendet är det som är svårt, det finns otroligt många boenden. Så vad är bäst, privata eller kommunala boende?

Det finns fler som väljer hemtjänst om man ser på Dagens Arena hemsida. Även hemtjänst har så att den äldre kan välja ett privat eller ett kommunalt företag som utför tjänsten. Tyvärr är det långa köer bland boenden idag vilket gör att många äldre inte får sitt förstaval som boende, kanske också får flytta flera gånger tills det rätta boendet blir ledigt. Något måste göras åt detta.

Problemet är välkänt och det finns flera aspekter som gör att köerna inte minskar, enligt tidningen Entreprenör så är Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO en stor del av problemet. Med långa handläggningstider och extra hårda krav på privata välfärdsföretag så har endast en tredjedel av ansökningarna blivit handlagda i tid. Mycket behöver göras på alla berörda områden så att våra äldre får en smidig övergång från hemmet till boendet. Det är en svår tid för den äldre utan att andra problem behöver läggas ovanpå.

Om man ser utöver de problemen så verkar det som att de mindre boendena är bättre rent generellt, där finns det lite mer tid med personal, valmöjligheter i vardagen och fler nöjda bland de som bor där. Men det är väldigt svårt att dra en kam över alla boenden, det finns många som är mer eller mindre bra trots att de är till exempel äldreboende. Något som är bra är att du som är äldre kan gå in på äldreguiden som socialstyrelsen har tagit fram. Där kan man fylla i det som man vill jämföra, sedan se på de olika boendena eller hemtjänsterna. Du kan se vad kundnöjdheten är i procent, hur många som talar ett utländskt språk, hur många platser som boendet har och mycket mer. Det är mycket lättare än att själva ringa runt eller att förlita sig på att hemsidorna stämmer.

För de äldre som har familj runt omkring sig, ta hjälp och ta emot stöd! Det är svårt att välja själv och valet är viktigt för att livskvaliteten ska bli så hög som möjligt. Förhoppningsvis så kommer äldreomsorgen att fortsätta debatteras och ändras till det bättre. Det är en viktig fråga som har blivit glömd och annat har prioriterats före alldeles för länge nu!

Vi alla måste komma ihåg hur viktiga våra äldre är, de har byggt upp vårt samhälle och de förtjänar det bästa möjliga!