Prova på att jobba inom äldreomsorgen!

Vi hör mycket om äldreomsorgen på nyheterna. De flesta av oss har också äldre släktingar. När äldreomsorgen kommer upp i samtal är det ofta något negativt det handlar om: lönen, personalen eller att det är ett stressigt jobb. Men många trivs med att jobba på ett äldreboende eller i hemtjänsten. För många är det också […]

Read More

Aktiviteter i äldreomsorgen

På äldreboende anordnas aktiviteter varje vecka. Vilka aktiviteter det är ser lite olika ut mellan varje boende beroende på vilka som bor där. Det kan ibland verka som att det är alldagliga och ganska tråkiga händelser som bön, andakt, bingo eller tidningsläsning. Men det är viktiga aktiviteter både för en människas upplevelser och att hon […]

Read More

Socialtjänstlagen

Den lag som äldreomsorgen omfattas mest av är socialtjänstlagen, SOL.
Denna lag omfattar mer än bara äldreomsorgen men det är där förklaringen om vad

Read More

Att arbeta inom äldrevården

Varje år söks det flera hundra vikarier inom äldreomsorgen. Det är ytterst sällan alla tjänster blir tillsatta och de äldre tvingas då stå ut med ointresserade vikarier, stressad personal, eller så kanske de rent av inte kan få den hjälp de behöver. Men hur är det egentligen att arbeta inom äldrevården? Det ska vi ta […]

Read More