Vikten av näringsrik mat inom äldreomsorgen

Våra äldre förtjänar all vår respekt, och efter ett helt liv av arbete, lycka, vedermödor och upplevelser ska de kunna koppla av och få den hjälp de eventuellt behöver. Ibland behövs extra stöttning och omvårdnad, oavsett om de bor hemma eller på ett boende, och det borde vara en självklarhet att de bemöts med både […]

Read More

Viktigt ta hand om våra äldre

De flesta moderna samhällen har ett antal olika sätt att ta hand om sina åldrande medborgare. Det kan röra sig om hemtjänst, äldreboende eller anpassat boende, så kallat seniorboende. Oavsett form kan vi nog alla hålla med om att våra seniorer är värda ett så bra och värdigt åldrande som möjligt! Som begrepp är äldreomsorg […]

Read More

Beakta fördelarna med omvårdnad i hemmet

I dag är ungefär 20 procent av befolkningen över 65 år. Många känner därför igen den svåra uppgiften att bestämma den bästa omvårdnaden till sin nära och kära som kommit upp i åldern. Du kanske undrar om den vård som professionella äldreboenden erbjuder verkligen är den bästa. En uppenbar nackdel är att familjemedlemmen kan hamna […]

Read More
corporate-x