Äldreomsorg – för våra äldre

Att Sverige har en omhändertagande och värdig inställning till att ta hand om de äldre i samhället är viktigt för många, såväl allmänheten som politiker. Somliga är för privatiserad äldreomsorg medan andra anser att äldreomsorgen ska vara antingen statlig eller kommunal.

Vad är äldreomsorg?

Äldreomsorg handlar om att ta hand om och ibland vårda äldre människor som av olika skäl inte kan ta hand om sig själva på egen hand. Det kan handla om multisjuka individer som tidigare under livet inte kunnat ta hand om sig på ett tillfredsställande sätt, eller helt enkelt människor vars ork är bristande på ålderns höst.

De gamla kan bo kvar i sina nuvarande boenden eller flytta in på så kallade äldreboenden där personal finns dygnet runt för att ta hand om de äldre. Det är ofta undersköterskor som jobbar där, dock kan även sjuksköterskor och läkare finnas i beredskap. Då det inte finns varken statlig vård eller äldrevård längre så är äldreboendena privata eller kommunala. De privata kan välja vilka gamla människor de vill ta emot, eller endast acceptera de som har råd att bo där. Oftast är standarden i dessa faciliteter högre än vad som gäller i de kommunala. Är man ett företag som vill starta ett äldreboende kan man undersöka möjligheten att ta ett företagslån hos https://qred.com/se/ i syfte att förverkliga målet.

De som får bo på äldreboendena är oftast 65 år eller över, ibland kan vissa trygghetsboenden ha 70 år som gräns. Oftast görs en bedömning av hur väl individen klarar av sina åtaganden i vardagen, eftersom platserna är begränsade och personalen ibland bristfälligt bemannad.

Hur kan en vanlig dag på ett äldreboende se ut?

De äldre får tre stycken måltider om dagen, frukost, lunch och middag inklusive ett antal fikapauser per dag. De äldre får ägna sig åt den motion de klarar av, må det så vara simning, promenader eller lättare träning. Det skapas ett schema för varje individ som denne lättare kan ta till sig, det är lätt hänt att det kan bli ofokuserat om samtliga följer samma mallar. På så sätt kan trivseln öka.

De äldre som behöver hjälp med påklädnad, matning, toalettbesök med mera har rätt att få det stödet.

Besök från nära och kära

En sak som förgyller många gamla människors vardag är att få besök från barn och barnbarn eller vänner. Dessa besök kan ske under bestämda tider eller när helst den äldre människan vill det. Det får tiden att gå fortare på ett sätt och det gör de äldre mer nöjda med slutskedet av sina liv.

De äldre kan också om de vill aktivera sig med personalen genom sällskapsspel eller bara genom att samtala. Tyvärr är tidsbristen bland personalen ett stort dilemma idag. Personalen har inte alltid tid för social gemenskap eftersom de ska tillse att de äldre får mat, rena kläder och så vidare.

corporate-x