Magproblem inom äldreomsorgen

Man kan inte bortse från att det finns en hel del vanliga magproblem inom äldreomsorgen. Ofta beror det på att de äldre inte rör sig lika mycket som tidigare. Ibland handlar det om att personen hamnat i rullstol, andra gånger om att orken inte räcker till. Det kan också vara så att personen får ont när denne rör på sig. Här tar vi upp några av de allra vanligaste magproblemen som förekommer inom äldrevården.

Förstoppning

Med tanke på att de äldre inte rör sig så mycket, och maten ofta innehåller så mycket fibrer är det mycket vanligt att äldre drabbas av förstoppning. Det är särskilt vanligt att bli IBS har en känslig mag- tarmkanal. Det leder till att personen kan få diarré, magknip eller känna sig svullen om magen när denne äter vissa saker. Många gånger kan personen också vara förstoppad. Symtomen kan variera och det gör att sjukdomen kan vara svår att diagnosticera. Det är bra att ha regelbundna toalettvanor, men det kan vara lite svårt inom äldrevården.

Diarré

Diarré är också vanligt inom äldrevården. Många gånger beror det på att de boende helt enkelt får fel mat. Det kan vara så att någon inte tål en ingrediens. Ibland är det också så att någon bakterie hamnar i maten och då kan det vara orsaken. Många gånger är det på grund av att maten inte värms upp ordentligt, eller så står den framme för länge och då blir den dålig. Det kan ge bland annat diarré som följd. Om en eller flera äldre får diarré kan det ofta ställa till med en hel del extra arbete. Om de boende inte kan gå på toaletten själva kan de behöva bytas på, hjälpas på toaletten och duscha ofta. Det kan dessutom leda till att personerna får sår eller klåda vilket i sin tur kan leda till infektioner.

Hur håller man magåkommorna borta?

På äldreboenden bor många människor och det är svårt att hålla alla bakterier borta. Men det finns en hel del knep att ta del av. Man bör som personal till exempel alltid tvätta händerna mellan brukare och innan man tar i olika matvaror. Det är också bättre att bara ta fram några skivor pålägg, lite smör med mera och sedan fylla på allt eftersom att det går åt på bordet. När det gäller sjukdomar är det svårt att göra något men det finns mediciner som kan underlätta plågorna.