Äldreomsorg

Förr i tiden fanns det inga ålderdomshem. Många föddes, levde och dog på samma ställe. Eftersom Sverige var ett jordbrukssamhälle på 1800-talet kunde befolkningen jobba fram tills de dog. Det var inte förrän på mitten av 1900-talet som äldreomsorg blev ett namn i alla hushåll.

Äldreomsorgen då

Efter andra världskriget visade det sig att Sveriges befolkning var betydligt äldre än många andra länder. Många äldre bodde också på glesbygden och de bodde också med sina barn under samma tak. Det gjorde att alla hade hjälp av varandra. Barnen tog hand om sina föräldrar och fick i gengäld hjälp på gården och att passa barnen. Då den industriella revolutionen kom ersattes handproduktionen långsamt av industriell produktion. Det bidrog till att barnen inte längre hade samma nytta av de gamla och att ha de gamla boende på gården blev onödiga kostnader för barnen.

Eftersom Sverige urbaniserades på 1940-talet bidrog det till att de äldre hamnade i skymundan. Många valde att flytta in tillstäder där det fanns ont om plats. Familjer kunde inte längre bo tillsammans och nu var det samhällets ansvar att ta hand om de äldre. Under 1940-talet kunde de äldre plocka ut en pension på en summa på 60kr/timmen. Denna kunde alla äldre som var 67 år och äldre ta ut. Denna summa ansågs vara för låg vilket ledde till att en folkpension infördes år 1948. Denna summa skulle vara så pass hög att de äldre kunde klara sig utan familj och fattigvårdens hjälp.

Under 40-talet som kallades för folkhemstiden, kom ålderdomshemmet att skapas. Dessa hem hade ingen vård och omsorg i sig utan det var mer bostäder där de äldre skulle kunna bo mot en avgift. Synen på ålderdomshem då var inget positivt och vissa valde att utnyttja detta. Ända fram till 1960 hade folket en negativ syn på ålderdomshemmen.

Äldreomsorgen nu

Dessa ålderdomshem finns fortfarande kvar idag och vi har en annan syn på det idag. Många rum för de äldre kan vara utrustade med säkerhetsdörrar från Deras säkerhetsdörrar för att de äldre inte ska kunna ta sig ut och för att okända inte ska kunna ta sig in i rummet, främst på natten. Trots att många äldre vill leva och bo i sitt hem till de dör, tycker de ändå att ålderdomshemmen är trevligt. Tyvärr är inte vården vad den ska vara idag och många äldre har en dålig pension. För våra politiker är äldreomsorgen en prioritering men det är inte lika lätt att göra förändringar i praktiken. Tyvärr finns det äldre som ibland inte får bo tillsammans på samma ålderdomshem.

Vi kan också läsa historier ibland i tidningen om att en änka/änkeman får flytta ifrån ett äldreboende för att hans/henne maka/make har dött. Det finns definitivt förbättringar som vi kan göra när det kommer till vården av våra äldre. Fler och fler väljer att bo hemma och ha hemhjälp som kommer hem till dem och vårdar dem. Detta fungerar bra men det kunde vara mycket bättre.