Äldreomsorg i Sverige

Vi blir alla äldre. Den bra nyheten är att äldreomsorgen fungerar väl i Sverige och ger äldre rättigheter och hjälp med praktiska saker i vardagen. I Sverige har äldre i behov av stöd och hjälp rätt att ta emot det från samhället. Vilka är då villkoren och hur fungerar det mer exakt? Det finns flera sätt att få äldreomsorg som presenteras härnäst.

1. Hemtjänst

Möjligheten att få hjälp i hemmet är ett alternativ för äldre där det räcker med begränsad hjälp från kommunen. Många äldre människor föredrar att fortsätta bo hemma så långt som möjligt och idag finns det stora möjligheter att fortsätta hemma. Den kommunala äldreomsorgen kan erbjuda hjälp i form av hemtjänst så att äldre kan fortsätta bo hemma.

Hemtjänstpersonal hjälper äldre med att bädda sängen, städning, inhandling samt duscha och rakning. I vissa fall kan äldre även få stöttning. Om du lider av en sjukdom eller skada kan en sjuksköterska komma att byta bandage eller hjälpa dig med mediciner.

Efter en utvärdering kommer kommunen att fatta ett beslut om personen behöver vård. I sådana fall kommer du att erbjudas tillgång till nämnda vård. Emellertid om personen känner sig osäker om att bo hemma, lider av stress eller till och med ett beroendeproblem kan äldre få experthjälp av Ljungsjöberg AB som är specialiserade på olika beroendeproblem. I annat fall har äldre personer rätt till andra bostadsmöjligheter, inte minst att flytta till ett äldreboende eller trygghetsboende.

2. Ädreboende

Ett äldreboende eller sjukhem är ett vård- och omsorgsboende anpassat för äldre där varje person bor i en egen lägenhet. Denna lösning är idealisk för äldre med mer omfattande vårdbehov som hemtjänsten inte riktigt klarar av. Personen måste förutom att betala för hyra och måltider även betala en omsorgsavgift. För äldre som mest behöver gemenskap och socialt stöd är trygghetsboende kanske ett lämpligare alternativ. Det är billigare och särskilt anpassat för umgänge.

corporate-x