Vårda äldre med smärtproblematik

Det är inte alls ovanligt att man stöter på smärtproblematik när man arbetar inom äldreomsorg. Det kan vara gamla skador som spökar, skador från fall eller så är det bara en gammal kropp som värker. Men hur ska man som personal egentligen agera när man stöter på en person som har ont?

Hur ska smärtan hanteras?

När det gäller äldre personer är artros väldigt vanligt. Det är en sjukdom som kan sätta sig i kroppens olika leder. Ibland är det en tidigare skada som orsakar artros, andra gånger utvecklas den av sig själv. På sajten Artros.org kan man läsa mer om artros och om de smärtor som det orsakar. När det gäller kronisk smärta kan det ofta vara så att personen mer eller mindre vänjer sig vid den. En akut smärta kan i regel vara svårare att hantera.

Visa förståelse för personen

Som personal är det viktigt att man försöker visa förståelse för personen som har ont. Även om man inte själv kan känna smärtan eller leva sig in i den behöver man inse att personen kanske inte klarar av att göra allt man ber om.

Lindra smärta

Man bör också ha vissa kunskaper kring hur man kan lindra en persons smärta. Inom äldreomsorg finns det ofta en läkare eller sjuksköterska som sköter om alla mediciner och man kan som personal inte på eget bevåg ge en huvdvärkstablett utan att först ta kontakt med den medicinansvarige.

Skillnad på fysisk och psykisk smärta

Det är också viktigt att känna till att det finns fysisk och psykisk smärta. Ett sår kan göra ont rent fysiskt, men en fantomsmärta efter en amputation sitter i regel i psyket. Det är viktigt att man inte ignorerar eller struntar i den psykiska smärtan eftersom att den kan vara minst lika jobbig som den fysiska.

corporate-x