Vikten av näringsrik mat inom äldreomsorgen

Våra äldre förtjänar all vår respekt, och efter ett helt liv av arbete, lycka, vedermödor och upplevelser ska de kunna koppla av och få den hjälp de eventuellt behöver. Ibland behövs extra stöttning och omvårdnad, oavsett om de bor hemma eller på ett boende, och det borde vara en självklarhet att de bemöts med både […]

Read More
corporate-x