Vikten av näringsrik mat inom äldreomsorgen

Våra äldre förtjänar all vår respekt, och efter ett helt liv av arbete, lycka, vedermödor och upplevelser ska de kunna koppla av och få den hjälp de eventuellt behöver. Ibland behövs extra stöttning och omvårdnad, oavsett om de bor hemma eller på ett boende, och det borde vara en självklarhet att de bemöts med både respekt och kärlek. För att må bra även under livets senare år är näringsrik kost och någon form av aktivitet väldigt viktigt, men det är tyvärr inte alltid de här bitarna prioriteras av äldreomsorgen.

Kosten hjälper eller stjälper

När vi blir äldre förändras mycket i våra kroppar, och har vi inte tagit hand om oss själva innan blir förändringarna ofta större och mer negativa. Vår muskelmassa minskar, de inre organen påverkas mer och mer, och leder och muskler blir stelare, bara för att nämna några faktorer. Det är dock viktigt att komma ihåg att det aldrig är för sent att börja äta bra och att röra mer på dig – allt kommer påverka dig i positiv riktning. Något som dock kan vara svårt ju äldre du blir är att se till att du får i dig tillräckligt med näring. Även om energibehovet minskar med åldern så är dock näring fortfarande av största vikt. Här ser vi ofta problem inom äldreomsorgen – våra äldre får inte tillräckligt med näringsrik mat, inte ens inom sjukvården. Näringsfattig mat i en äldre kropp gör att organen – allt från hjärtat och tarmarna till levern och hjärnan – inte får tillräcklig stöttning för att hålla oss friska. Istället blir vi svagare och mer mottagliga för infektioner och sjukdomar. Sinnet påverkas också. När äldre hamnar i en beroendesituation där de behöver utomstående hjälp med mat och omvårdnad blir det därför extra viktigt att se till att de får det de behöver, och inte endast erbjuds små förpackningar med snabbmat att värma i mikrovågsugnen.

corporate-x