Viktigt ta hand om våra äldre

De flesta moderna samhällen har ett antal olika sätt att ta hand om sina åldrande medborgare. Det kan röra sig om hemtjänst, äldreboende eller anpassat boende, så kallat seniorboende. Oavsett form kan vi nog alla hålla med om att våra seniorer är värda ett så bra och värdigt åldrande som möjligt!

Som begrepp är äldreomsorg relativt nytt. Det var först under 1900-talet som det såg världens ljus. I Sverige hade vi en rad olika institutioner – fattighus, backstuga och ålderdomshem, för att nämna några. Innan dess var det ofta upp till den närmsta familjen eller andra anhöriga att ta hand om åldrande familjemedlemmar. Inte sällan kunde flera generationer bo och samsas under samma tak. Idag är vi vana att bo själva, med en parter eller vår närmsta familj, men för bara ett par generationer sedan såg det helt annorlunda ut!

En god äldreomsorg handlar om mycket mer än att bara se till att gamla människor har tak över huvudet, en säng att sova i och tillräckligt att äta – det är även väldigt viktigt att rehabilitera och stötta efter olyckor eller sjukdomar. Dessutom kan flera åkommor som man kanske tror är oundvikliga och hör till att vara gammal, faktiskt åtgärdas och ibland botas. I takt med att allt fler länders befolkning blir äldre och äldre är det av största vikt att våra seniorer lever ett bra liv och klarar sig själva så länge som möjligt. Vägen dit går bland annat genom bättre förståelse, bättre resurser och ny teknik.

Inte sällan framställs ålderdom och att bli gammal som något som enbart är negativt. Hur många har inte hört eller läst något som hävdar att man måste vara ung för att vara värd någonting, eller att bara unga människor kan vara vackra och framgångsrika? Kanske vore det bra om vi ibland försökte tänka tvärtom.

corporate-x