Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna inom äldreomsorgen skiljer sig åt beroende på vilken typ av bostadsform du arbetar och inriktning.

Du kanske arbetar inom hemtjänst och du utför du oftast bilkörning i ditt arbete, städning, tvätt, inhandling, matlagning och hygien. Medicinhantering kan också förekomma om du fått delegation från sjuksköterska.

När du arbetar inom äldreboende, särskilt boende, brukar man ha fasta rutiner varje dag. Du är då också kontaktperson för 1 eller 2 av vårdtagarna som du har ett större ansvar för än andra vårdtagare. Man tar upp brukarna på morgonen, byter inkontinensskydd om det behövs och klär på dom. Hjälper till med medicinering i olika former som man blivit delegerad av sjuksköterska att hantera.

Även sjuksköterskor arbetar inom de olika äldreomsorgs områdena och det kan vara allt ifrån hemsjukvården, hemtjänst till att vara stationerad på ett boende.

Ibland behövs det mer kunskap om du arbetar inom ett specialområde som exempelvis demens. Socialstyrelsen har en bra vägledning inom dessa områden Vårdguide som ger en utökad kunskap.

Det är också viktigt när du arbetar inom äldreomsorgen att ha respekt och ett profesionellt bemötande till dina vårdtagare. Du ska hitta en bra balans mellan att inte bli en god vän till din vårdtagare men fortfarande visa respekt och empati.

Vid arbetsuppgifter kring palliativ vård och livets slut är det viktigt att du klarar av detta då anhöriga oftast är med. Ibland vill också anhöriga vara med att göra i ordning den sista vilan och det är då viktigt att kunna förklara processen.

Det man också måste tänka på om man arbetar dubbelt hos någon är att inte prata över huvudet på vårdtagaren eftersom du arbetar med människor. Inom äldreomsorgen arbetar man med människan inte åt den.