Korttidsboende

Denna boendeform inom äldreomsorgen brukar oftast finnas på vanliga äldreboenden men kan ibland finnas i egen form där det bara finns korttidsboenden. Dom används när en patient inte längre behöver eller kan vårdas på sjukhus. Antingen har man kommit till det palliativa stadiet eller så rehabiliteras man inför att återgå till hemmet eller de boende man bor på men behöver fortfarande extra hjälp. Du kan läsa mer här korttidsboende om lagar och rättigheter vid korttidsboende.

Det finns även korttidsboende som är för demenssjuka patienter och är väldigt bra när det kommer till äldreomsorg inom demens eftersom man då kommer till personal med rätt kompetens. Det kan vara extra förvirrande för en patient med demens att först hamna på sjukhus och sedan på ett boende man inte alls känner igen.

Vanligast stannar man upp till en månad men ibland längre ifall man har fått ett utökat omsorgsbehov och kanske behöver flytta från hemmet till ett äldreboende eller om man har palliativ vård.

Ibland kan de vara svårt för de resurser som oftast finns inom äldreomsorgen att ge den sjukvård som krävs för patienten vid korttidsboende. Oftast har en sjuksköterska mer ansvar än vanligtvis eftersom det kan vara allt ifrån såromläggningar till sprutor.

Korttidsboende kallas också för växelvård. Som anhörig kan du också ansöka om korttidsboende för den du vårdar i hemmet om du behöver avlastning. Du kanske klarar av att ta hand om din förälder eller partner i hemmet men ibland behöver en helg ledig eller en vecka under semestern. Då har man rätt till avlastning i form av korttidsboende.