Äldreomsorg – för våra äldre

Att Sverige har en omhändertagande och värdig inställning till att ta hand om de äldre i samhället är viktigt för många, såväl allmänheten som politiker. Somliga är för privatiserad äldreomsorg medan andra anser att äldreomsorgen ska vara antingen statlig eller kommunal. Vad är äldreomsorg? Äldreomsorg handlar om att ta hand om och ibland vårda äldre […]

Read More

Magproblem inom äldreomsorgen

Man kan inte bortse från att det finns en hel del vanliga magproblem inom äldreomsorgen. Ofta beror det på att de äldre inte rör sig lika mycket som tidigare. Ibland handlar det om att personen hamnat i rullstol, andra gånger om att orken inte räcker till. Det kan också vara så att personen får ont […]

Read More

Äldreomsorg

Förr i tiden fanns det inga ålderdomshem. Många föddes, levde och dog på samma ställe. Eftersom Sverige var ett jordbrukssamhälle på 1800-talet kunde befolkningen jobba fram tills de dog. Det var inte förrän på mitten av 1900-talet som äldreomsorg blev ett namn i alla hushåll. Äldreomsorgen då Efter andra världskriget visade det sig att Sveriges […]

Read More

Hygien inom äldreomsorg

Inom äldreomsorgen är hygien ofta ett ganska omtalat ämne. Det gäller både personalens hygien, städning och de boendes hygieniska status. Men hur ska man egentligen gå tillväga för att hygienen ska hålla sig så bra som möjligt på boendet? Personalens hygien När man arbetar inom äldreomsorg är det mycket viktigt att man ser till att […]

Read More

Prova på att jobba inom äldreomsorgen!

Vi hör mycket om äldreomsorgen på nyheterna. De flesta av oss har också äldre släktingar. När äldreomsorgen kommer upp i samtal är det ofta något negativt det handlar om: lönen, personalen eller att det är ett stressigt jobb. Men många trivs med att jobba på ett äldreboende eller i hemtjänsten. För många är det också […]

Read More

Aktiviteter i äldreomsorgen

På äldreboende anordnas aktiviteter varje vecka. Vilka aktiviteter det är ser lite olika ut mellan varje boende beroende på vilka som bor där. Det kan ibland verka som att det är alldagliga och ganska tråkiga händelser som bön, andakt, bingo eller tidningsläsning. Men det är viktiga aktiviteter både för en människas upplevelser och att hon […]

Read More

Socialtjänstlagen

Den lag som äldreomsorgen omfattas mest av är socialtjänstlagen, SOL.
Denna lag omfattar mer än bara äldreomsorgen men det är där förklaringen om vad

Read More

Att arbeta inom äldrevården

Varje år söks det flera hundra vikarier inom äldreomsorgen. Det är ytterst sällan alla tjänster blir tillsatta och de äldre tvingas då stå ut med ointresserade vikarier, stressad personal, eller så kanske de rent av inte kan få den hjälp de behöver. Men hur är det egentligen att arbeta inom äldrevården? Det ska vi ta […]

Read More

Att bo själv som senior

Många äldre människor föredrar att hellre bo på egen hand än på ett hem och så länge detta är fysiskt möjligt så bör deras vilja respekteras. Efter ett långt liv och många erfarenheter kan det vara svårt för en äldre människa att ge upp sin frihet. Bara för att man uppnått en viss ålder innebär […]

Read More

Trygghetsboende

Denna form kan liknas servicehus/seniorboende men det är oftast högre åldersgräns på denna typ av boende. Du behöver inget beslut för att få bo i ett

Read More
corporate-x